27 Th12 2015
Tháng Mười Hai 27, 2015

Kẹp file, bì hồ sơ

0 Comment

In Kẹp File | Công ty in Kẹp file chất lượng In Folder, In Kẹp file hay In Kẹp tài liệu là một trong những việc cần thiết đối với mỗi Công ty để có được công cụ quan trọng cho một bộ Sale kit – Marketing hoàn chỉnh. Nó chính là chiếc bìa sơ.. Chi tiết →