BÌNH BẢN VỚI PLUG-IN QUITE IMPOSITION CỦA ACROBAT

Ngày nay việc bình bản trên máy tính (bình bản điện tử) đã ngày càng trở nên thông dụng. Một số xí nghiệp in tại TP.HCM đang sử dụng một số phần mềm bình bản chuyên dụng như Signastation hoặc Preps, tuy nhiên cũng có một số xí nghiệp đang áp dụng một giải pháp rẻ tiền hơn nhưng cũng không kém phần hiệu quả, đó là sử dụng plug-in bình bản –Quite Imposition của Acrobat. Trong phạm vi bài viết chúng tpôi muốn giới thiệu một số thao tác cơ bản trên plug-in này để các bạn quan tâm tham khảo thêm.

1.Cài đặt:

Trước khi cài đặt Quite Imposition bạn phải cài đặt Acrobat có phiên bản từ 4.0 trở lên. Việc cài đặt Quite Imposition rất đơn giản, bạn chỉ việc sao chép tập tin Qiplus32.api từ đĩa cài đặt vào thư mục Plug-ins theo đường dẫn:

\ Acrobat x.x \ Acrobat \plug-ins

( Thông thường thư mục Acrobat x.x sẽ nằm trong thư mục Adobe của thư mục Program Files).

2. Khởi động:

Vì Quite Imposition là một plug-in của Acrobat nên khởi động Quite Imposition trước hết bạn phải khởi động Acrobat. Sau khi Acrobat khởi động xong,để khởi động Quite Imposition bạn bấm chọn lệnh:

Quite Imposing Plus\ Imposition Control Panel từ menu Plug-in

Bạn có thể làm việc với các chức năng của Quite Imposition qua hộp thoại Imposition Control Panel hoặc qua các lệnh trong menu Quite Imposing Plug. Imposition Control Panel có nhiều nut(button), chúng được chia thành từng nhóm tương ứng trong Quite Imposing Plug.

3.Bình bản một cuốn sách hay một tạp chí:

Sách hay tạp chí là ấn phẩm có nhiều trang, thông thường được bố trí theo kiểu đóng xếp nhất định.Để bình bản loại này trong Quite Imposition, bạn sẽ sử dụng chức năng N-up là chức năng cho phép chúng ta bàinh nhiều trang trên tờ in (sheet) theo tay xếp.

Để bạn dễ hình dung, chúng tôi xin nêu một thí dụ:

Bình bản một ấn phẩm 4 màu có 32 trang, khổ thành phẩm 20*28 cm .Các tay sách bắt chồng lên nhau và đóng kẹp. Chúng ta thực hiện theo từng bước như sau:

(GIả sử rằng các trang của tài liệu bạn đã chuyển sang định dạng PDF)

Khởi động Acrobat 4.0 đã cài đặt Plug-in Quite Iposition. 

Mở File chức các trang PDF đầu tiên của tài liệu bằnh lệnh File \ Open. 

Chèn thêm các trang khác của tài liệu vào FILE pfd đã mở thao đúng htứ tự bằng lệnh 

document/ Insert Page (Ctrl-Shift-I )

Hộp thoại Select to Insert sẽ xuất hiện cho phép bạn chọn file có chứa các trang tiếp theo của file vừa mở.

Chọn file cần mở, sau đó chọn Open, hộp thọai Insert sẽ xuất hiện để bạn chọn chế độ chèn

Chọn Location là After và Last Page.Chọn OK,các trang mới sẽ được chèn vào sau các tài liệu có sẵn.

Cứ thế bạn chèn thêm các trang khác(nhớ theo thou tự) cho đến khi đủ 32 trang tài liệu của bạn. Lưu tài liệu đó lại bằng tên khác.

Nếu file PFD đã có sẵn 32 trang trogn file PFD theo đúng thứ tự bạn không cần phải làm động tác trên.

Chú ý: bạn pjải sắp xếp cac trang trong file PFD theo đúng thou tự số trang , nếu không Quite Imposition sẽ bình bản không đúng.

4.0 Mở hộp thọai Control Panel bằng lệnh :

Quite Imposition Plug \ Imposition Control Panel TỪ MENU Plug-ins

5.0 Trong hộp thoại Control Panel bấm chọn nut lệnh Shuffle Pages để hiển thị hộp thoại Shuffle pages cho phép bạn thiết lập chiều xoay và vị trí của các trang trong tay xếp.

Mục Number of Pages in each group cho phép bạn thiết lập tổng số trang trong một tay xếp. Trong ví dụ này bạn chọn 16.

Mục Rules dùng thiết lập chiều xoay của trang trong tay xếp. Bạn nên chú ý các thiết lập sau:

– Đặt dấu > ngay sau số trang : xoay trang đó một góc 90 đô theo chiều kim đồng hồ.

– Đặt dấu < ngay sau số trang :xoay trang đó một góc 90 độ theo ngược chiều kim đồng hồ.

– Dặt dấu * ngay sau số trang :xoay trang đó một góc 180 độ.

Ví dụ bạn có một tay xếp như sau:

Bạn sẽ thiết lập vị trí các trang trong mục Rules như hình trên:

5* 12* 9* 4 13 16 1

7* 10* 11* 6* 2 15 14 3

Chú ý:Trong hộp thọai này bạn nên chọn mục Create a new document instead of modifying this one để Acrobat tạo một tài liệu mới cho việc bình trang thay vì sử dụng ngay tài liệu bạn đang có.

6. Bấm nut chọn Advanced để mở hộp thoại Shuffle Pages Options. 

Trong hộp thoại này bạn sẽ chọn cách đóng xếp các tay xếp.

-Perfect Bound: bắt các tay xếp lên với nhau và đóng kẹp hoặc khâu chỉ.

-Saddle stiched: bắt lồng các tay xếp lại với nhau và bấm kim.

Tùy theo cách đóng xếp của ấn phẩm mà bạn chọn Perfect Bound.Bấm nút chọn OK.

Chú ý : bạn chỉ cần thiết lập vị trí và hướng xoay của các trang trong một tay xếp. Các tay xếp còn lại Acrobat sẽ tự động thiếi lập theo tay xếp mẫu mà bạn chọn.

7. Bấm chọn Preview để kiểm tra lại trang theo tay xếp. Trong cí dụ này bạn chọn Columns =4 và Rows=2.

Bấm Next …sheet >> để kiểm tra tiếp các tay xếp khác.

Bấm chọ OK để trở lại hộp thoại Shuffle Pages.

8. Bấm chọn OK để chấp nhận cách thiế lập.Acrobat sẽ tao một tài liệu mới có tên là Shuffle document 1 với các trang đã được xoay chiều theo đúng thiết lập của bạn.

9. Bấm nut chọn N- up Pages trong hôp thoại Control Panel để mở hộp thoại Male N-up Pages-1.

– Bấm chọn Remove unused space at the edges of each sheet để Acrobat tự động cắt cúp tờ in (sheet) theo đúng kíanh htước trng tài liệu, kíach thước của nó ( tùy thuộc vào kíach thước trang tài liệu, kíach thước và vị trí bon).

-Bấm chọn No, place all pages full size (100%) để Acrobat đặt các trang giữ nguyên theo kích thứơc của chúng.

Sau đó bấm chọn Next để mở hộp thoại Make n-up pages-2.Trong hôp thoại này bạn sẽ thiết lập cá lề của Sheet và giữa các trang trong tờ in. Ngoài ra bạn còn có thể thiết lập các bon, mark cho tờ in.

-Bấm chọn No margins or marks nếu bạn không muốn thiết lập lề cũng như bon , mark.

-Trong ví dụ này, bạn bấm chọn Margins để thiết lập lề và bon cho tờ in.

-Bấm chọn Advanced margins and spacing để thiết lập khỏang cách cho từng lầ và khỏang cách giữa từng trang trong tờ in. Bấn chọn Setup để mở nhộp thoại Advanced margins and spacing.

Trong hôp thọai này bạn có thể thiết lập lề cho lề trái (Left), lề phải(Right), lề trên(Top), lề dưới (Bottom) cho tờ in (sheet). Và bạn có thể thiết lập khỏang cách giữa từng trang trong tờ in.Trong ví dụ này bạn thioết lập như sau:

+Horzontal spacing:0 10 0- ngiã là khỏang cách giữa trang ngoài cùng bean trái với trang kề nó là 0 mm, khỏang cách giữa hai trang giữa là 10mm và khỏang cách giữa trang thứ 3 với trang ngoài cùng bean phải là 0 mm.

+Vertical spacing:10- nghĩa là khoảng cách giữa các trang dãy bean trên và dãy dưới là 10 mm.

-Sau khi thiết lập xong, bấm nut chọn OK để trở lại hộp thoại Make n-up pages 2. Tong hôp thoại này bấm tuỳ chọn Add crop marks để thiết lập bon, mark.Bấm nút Custom để mở hộp thoại Custom crop marks.

-Trong hôp thoại vừa mở , bấm chọn Change style để mở hộp thọai Select crop makrs style cho phép bạn thay đổi kiểu bon mark. Có 4 kiểu tùy chọn, bạn có thể bấm, chọn Nextđể thay đổi tuần tự qua 4 kiểu. Dừng lại kiểu mà bạn thíh, bấm chọn OK.

-Mục Distace of mark from page edge cho bạn thiết lập khoảng cách từ bon đến lề các trang trên tờ in. MụcLength of marks và mục Width of line dùng thiết lập chiều dài và bề dày của bon.Trong ví dụ này , bạn thiết lập các trị swố lần lượt là 5 mm, 7mm, 0.2 mm- nghĩa là bon sẽ có khỏang cách từ nó đến các trang là 5 mm.Chiều dài của bon là7mm và bề dày là 0.2mm.

-Bấm chọn OK sau khi thiết lập xong.

Sau đó bấm chọn Next để mở hộp thoại Make n- up Pages 2.

Hộp thoại này cho phép bạn thiết lập kích thước của tờ in (có tính cả bon)và thiết lập số trangtheo chiều ngang cung như số trang theo chiều đứng của tờ in.Tromg ví dụ này vì ở hộp thọai Make n- up pages1 bạn đã chọn Remove unused space at the edges of each sheet nên trong mục size and shape of sheets bạn có thể chọn kích thước tờ in ( sheet ) la maximum (5080.0 x5080.0 mm ) và chọn Best fit ( tall) mà không cần tính xem kích thước tờ in ( sheet ) đúng là bao nhiêu . Acrobat sau đó sẽ tự động cắt cúp tờ in ( sheet ) theo kích thước trang trong tờ in ( sheet ) . Mục layout of pages bạn chọn maximum columns là 4 và Maximum rows là 2. 

– File PDF có 4 trang , mỗi trang là một tờ in ( sheet ) chứa 8 trang của tài liệu bạn cần bình theo đúng vị trí trong tay xếp . Và tất nhiên với file PDF này bạn có thể thực hiện lệnh in để in sang máy ghi phim hoặc gởi file này sang các trung tâm chế bản . 

Chúc các bạn thành công trong việc bình bản các ấn phẩm khác .

Gửi phản hồi