01 Th11 2016
Tháng Mười Một 1, 2016

Hướng dẫn bình trang bằng Acrobat Reader.

0 Comment

Hướng dẫn bình trang với ấn phẩm namecard

Đặt vấn đề: Mẫu thiết kế card visit File Illustrator có kích thước 90 x 50, tràn lề mỗi cạnh 2 milimet. Và chúng ta sẽ dùng QIP để làm file in ấn.

Bước 1: Kiểm tra file *.AI đã bleed (tràn lề) chưa, bạn đọc lại bài 1 để hiểu cách tràn lề nhé.

File thiết kế card visit đã tràn lề

File thiết kế card visit đã tràn lề

Như hình trên, file thiết kế card visit đã tràn lề sẵn rồi, như vậy không cần suy nghĩ gì nữa. Bạn có thể mở file này bằng acrobat reader.

Bước 2: Mở file bằng Acrobat Reader.

Mở file bằng acrobat reader

Mở file bằng acrobat reader

Bước 3: chọn menu Plugin Quite Imposing Plus -> Click Imposition control panel -> click vào Step and Repeat.

Hướng dẫn bình trang

Hướng dẫn bình trang.

Bước 4: Sau khi đã click vào Step and Repeat sẽ hiện thị hộp thoại sau.

Hướng dẫn bình trang pdf

Hướng dẫn bình trang pdf.

Mình phiên dịch ra ngôn ngữ dân gian cho dễ hiểu. hehe. Các bạn tùy chọn như hình rồi click Next.

Bước 5: Bước này hơi khó hiểu nè. Là lúc bạn phải setup các thông số giữa các bản in và đường bon.

Các bản in: Ví dụ như của bạn là bản in card visit. Các bản in nghĩa là sẽ có bao nhiêu con card visit trên khổ giấy bạn in. Cũng chả biết dùng từ gì cho đúng.

Bon: bon là những đường màu đen để đánh dấu khi cắt thành phẩm.

Hướng dẫn bình trang pdf

Hướng dẫn bình trang pdf

Nếu cảm thấy rắc rối, cứ để như thông số trên. Khi nào rãnh bạn có thể vọc thêm. Ở đây bạn chú ý phần ghi chú màu xanh lục.

+ Khoản cách giữa 2 con danh thiếp với nhau: Ở đây setup là 4 milimet. Vì sao lại là 4? Vì khi tràn lề mỗi cạnh của một con card visit là 2 milimet. Nên khoản cách giữa hai con phải là 2+2 = 4.

+ Khoản cách từ toàn bộ bản in đến bon: đây là khoản cách bạn canh sao để khi cắt không còn bị sót lại đường bon màu đen.

Tiếp tục nhấn next.

Bước 6: Tiếp đến là lựa chọn khổ giấy. Xong rồi mình bấm Finish.

Khổ giấy in bình trang pdf

Khổ giấy in bình trang pdf

Kết quả cuối cùng là như hình dưới đây.

Hoàn tất việc bình file pdf

Hoàn tất việc bình file pdf

Các bản in card visit được sắp trên khổ giấy mình đã lựa chọn và có đường bon để cắt. Như vậy là có thể mang đi in được rồi.

Đặt vấn đề: Mẫu thiết kế card visit File Illustrator có kích thước 90 x 50, tràn lề mỗi cạnh 2 milimet. Và chúng ta sẽ dùng QIP để làm file in ấn.

Bước 1: Kiểm tra file *.AI đã bleed (tràn lề) chưa, bạn đọc lại bài 1 để hiểu cách tràn lề nhé.

File thiết kế card visit đã tràn lề

File thiết kế card visit đã tràn lề

Như hình trên, file thiết kế card visit đã tràn lề sẵn rồi, như vậy không cần suy nghĩ gì nữa. Bạn có thể mở file này bằng acrobat reader.

Bước 2: Mở file bằng Acrobat Reader.

Mở file bằng acrobat reader

Mở file bằng acrobat reader

Bước 3: chọn menu Plugin Quite Imposing Plus -> Click Imposition control panel -> click vào Step and Repeat.

Hướng dẫn bình trang

Hướng dẫn bình trang.

Bước 4: Sau khi đã click vào Step and Repeat sẽ hiện thị hộp thoại sau.

Hướng dẫn bình trang pdf

Hướng dẫn bình trang pdf.

Mình phiên dịch ra ngôn ngữ dân gian cho dễ hiểu. hehe. Các bạn tùy chọn như hình rồi click Next.

Bước 5: Bước này hơi khó hiểu nè. Là lúc bạn phải setup các thông số giữa các bản in và đường bon.

Các bản in: Ví dụ như của bạn là bản in card visit. Các bản in nghĩa là sẽ có bao nhiêu con card visit trên khổ giấy bạn in. Cũng chả biết dùng từ gì cho đúng.

Bon: bon là những đường màu đen để đánh dấu khi cắt thành phẩm.

Hướng dẫn bình trang pdf

Hướng dẫn bình trang pdf

Nếu cảm thấy rắc rối, cứ để như thông số trên. Khi nào rãnh bạn có thể vọc thêm. Ở đây bạn chú ý phần ghi chú màu xanh lục.

+ Khoản cách giữa 2 con danh thiếp với nhau: Ở đây setup là 4 milimet. Vì sao lại là 4? Vì khi tràn lề mỗi cạnh của một con card visit là 2 milimet. Nên khoản cách giữa hai con phải là 2+2 = 4.

+ Khoản cách từ toàn bộ bản in đến bon: đây là khoản cách bạn canh sao để khi cắt không còn bị sót lại đường bon màu đen.

Tiếp tục nhấn next.

Bước 6: Tiếp đến là lựa chọn khổ giấy. Xong rồi mình bấm Finish.

Khổ giấy in bình trang pdf

Khổ giấy in bình trang pdf

Kết quả cuối cùng là như hình dưới đây.

Hoàn tất việc bình file pdf

Hoàn tất việc bình file pdf

Các bản in card visit được sắp trên khổ giấy mình đã lựa chọn và có đường bon để cắt. Như vậy là có thể mang đi in được rồi.

Đặt vấn đề: Mẫu thiết kế card visit File Illustrator có kích thước 90 x 50, tràn lề mỗi cạnh 2 milimet. Và chúng ta sẽ dùng QIP để làm file in ấn.

Bước 1: Kiểm tra file *.AI đã bleed (tràn lề) chưa, bạn đọc lại bài 1 để hiểu cách tràn lề nhé.

File thiết kế card visit đã tràn lề

File thiết kế card visit đã tràn lề

Như hình trên, file thiết kế card visit đã tràn lề sẵn rồi, như vậy không cần suy nghĩ gì nữa. Bạn có thể mở file này bằng acrobat reader.

Bước 2: Mở file bằng Acrobat Reader.

Mở file bằng acrobat reader

Mở file bằng acrobat reader

Bước 3: chọn menu Plugin Quite Imposing Plus -> Click Imposition control panel -> click vào Step and Repeat.

Hướng dẫn bình trang

Hướng dẫn bình trang.

Bước 4: Sau khi đã click vào Step and Repeat sẽ hiện thị hộp thoại sau.

Hướng dẫn bình trang pdf

Hướng dẫn bình trang pdf.

Mình phiên dịch ra ngôn ngữ dân gian cho dễ hiểu. hehe. Các bạn tùy chọn như hình rồi click Next.

Bước 5: Bước này hơi khó hiểu nè. Là lúc bạn phải setup các thông số giữa các bản in và đường bon.

Các bản in: Ví dụ như của bạn là bản in card visit. Các bản in nghĩa là sẽ có bao nhiêu con card visit trên khổ giấy bạn in. Cũng chả biết dùng từ gì cho đúng.

Bon: bon là những đường màu đen để đánh dấu khi cắt thành phẩm.

Hướng dẫn bình trang pdf

Hướng dẫn bình trang pdf

Nếu cảm thấy rắc rối, cứ để như thông số trên. Khi nào rãnh bạn có thể vọc thêm. Ở đây bạn chú ý phần ghi chú màu xanh lục.

+ Khoản cách giữa 2 con danh thiếp với nhau: Ở đây setup là 4 milimet. Vì sao lại là 4? Vì khi tràn lề mỗi cạnh của một con card visit là 2 milimet. Nên khoản cách giữa hai con phải là 2+2 = 4.

+ Khoản cách từ toàn bộ bản in đến bon: đây là khoản cách bạn canh sao để khi cắt không còn bị sót lại đường bon màu đen.

Tiếp tục nhấn next.

Bước 6: Tiếp đến là lựa chọn khổ giấy. Xong rồi mình bấm Finish.

Khổ giấy in bình trang pdf

Khổ giấy in bình trang pdf

Kết quả cuối cùng là như hình dưới đây.

Hoàn tất việc bình file pdf

Hoàn tất việc bình file pdf

Các bản in card visit được sắp trên khổ giấy mình đã lựa chọn và có đường bon để cắt. Như vậy là có thể mang đi in được rồi.

Kỹ thuật bình trang catalogue.

Hướng dẫn kỹ thuật bình trang catalogue.

Bản in Catalogue đóng cuốn bấm kim giữa

Bản in Catalogue đóng cuốn bấm kim giữa

Bạn có thể theo dõi loạt bài hướng dẫn kỹ thuật bình trang catalogue theo hai liên kết sau:

+ Bài 1: Hướng dẫn tràn lề file in.

+ Bài 2: Kỹ thuật bình trang bằng Acrobat Reader.

Đặt vấn đề: Khi nhận được file thiết kế catalogue bằng AI hoặc file PDF, File bao gồm 12 trang luôn bìa, kích thước một trang là 210×297. Chúng ta sẽ bình file để in trên khổ giấy 325×430. Các bước thực hiện bình trang catalogue như sau:

+ Bước 1: Sắp xếp thứ tự trang.

+ Bước 2: Bỏ phần bleed (khoản cách lề).

+ Bước 3: Booklet (Sắp cuốn).

+ Bước 4: tạo lại bleed và bình trang.

Bước 1: sắp xếp thứ tự trang

 

Vì catalogue là một dạng ấn phẩm mà khi in sẽ sử dụng trang đôi. Do đó tổng số trang trong một cuốn catalogue phải là bội số của 4 (trang đôi và in hai mặt). Trước khi Booklet catalogue, ta phải sắp xếp thứ tự trang. Quy luật sắp xếp rất đơn giản, cứ đi từ bìa đầu tới bìa cuối. Có một số file thiết kế catalogue cứ để hai cái bìa lên trên, nên khi bình trang sẽ bị sai. Chỉ cần sắp xếp thứ tự sai một trang thì toàn bộ catalogue sẽ sai luôn.

Hướng dẫn bình trang catalogue

Hướng dẫn bình trang catalogue.

Đầu tiên là Open File thiết kế catalogue bằng Acrobat Reader, tiếp theo bạn click vô biểu tượng Page Thumbnails bên góc trái. Lúc này một Panel sẽ hiện ra, bạn chỉ cần dùng chuột kéo thả các trang sao cho thứ tự từ trang bìa trước -> trang ruột số 01 -> … -> trang bìa sau.

Bước 2:Remove Bleed: bỏ phần tràn lề

 

Nếu bạn không bỏ phần tràn lề thì khi bạn Booklet file in catalogue, thì kích thước cuốn catalogue sẽ không chuẩn. Tốt hơn là remove bleed bạn nhé.

Chui vào QIP -> Define Bleed -> Remove bleeds from selected range and pages. Rồi Apply.

kỹ thuật bình trang catalogue

kỹ thuật bình trang catalogue.

Bước 3:Booket: Đây là bước khó khăn nhất

 

Sau khi đã remove bleed, bạn booklet file thiết kế catalogue. Click vào Create Booklet của QIP.

Minh họa kỹ thuật bình trang in catalogue

Minh họa kỹ thuật bình trang in catalogue

Ở đây có rất nhiều option cho các bạn lựa chọn, từ việc kích thước, khổ giấy, quy cách đóng cuốn cho tới canh chỉnh mặt trước mặt sau. Có thời gian cứ vọc. Tuy nhiên để đơn giản, các bạn cứ theo setup chuẩn sau là hoàn thành công đoạn booklet catalogue.

Bước 4:Tạo lại bleed và bình trang

 

Bước cuối cùng là tạo lại bleed để cho phần cắt xén. Giống như bước số 2 là remove Bleed, bước này bạn “Define Bleed for the four Edges separately”. sau khi đã tạo lại bleed. Bạn bình trang bình thường như bài hướng dẫn số 02 nhé.

 

Gửi phản hồi