Tại sao khi in ấn dùng hệ màu CMYK mà không dùng hệ màu RGB?

 

Để giải quyết vấn đề sai lệch màu giữa thiết kế và in ấn, chúng ta cùng tìm hiểu về sự lựa chọn hệ màu phù hợp khi in.

Gửi phản hồi