25 Th8 2016
Tháng Tám 25, 2016

Tổ hợp phím tắt trong Corel Draw

0 Comment

Đầu tiên là nhóm phím F (từ F1 cho tới F12)

F1 : Mở trình giúp đỡ

F2 : Phóng to

F3 : Thu nhỏ

Ngoài F2, F3 thì bạn có thể lăn con lăn của chuột lên/xuống để phóng to/thu nhỏ.

F4 : Hiển thị tất cả object có trên tải liệu

F5 : Sử dụng công cu vẽ đường thẳng

F6 : Sử dụng công cụ vẽ hình chữ nhật

F7 : Sử dụng công cụ vẽ hình tròn

F8 : Sử dụng công cụ Text

F9 : Full toàn màn hình

F10 : Sử dụng công cụ chỉnh sửa nốt

F11 : Bật hộp thoại Fountain Fill

F12 : Bật hộp thoại thuộc tính đường viền

Căn chỉnh các đối tượng trong Corel Draw

Khi đã chọn từ 2 đối tượng trở lên ta nhấn:

“A”, &Spiral,” Mở vẽ đường xoắn ốc Spiral trong Polygon

“B”, Align Bottom,” Sắp hàng các đối tượng được chọn xuống đáy

“C”, Align Centers Vertically,” Sắp vào trung tâm các đối tượng được chọn

“D”, &Graph Paper,” Mở vẽ hình caro trong tập hợp – Polygon

“E”, Align Centers Horizontally,” Sắp hàng ngang các đối tượng được chọn

“G”, Fill,” Làm đầy màu nhanh sau đó chọn màu và đối tượng

“H”,Hand,” Côn cu Pan kéo trang để xem

“I”, Artistic Media,” Vẽ nghệ thuật đường cong Preset trong Freehand

“L”, Align Left,” Sắp hàng trái các đối tượng được chọn

“N”, Navigator,” Mang lên trên cửa sổ cho phép địịnh hướng bất kỳ

“P”, Center to Page,” Sắp vào trung tâm các đối tượng được chọn

“R”, Align Right,” Sắp hàng phải các đối tượng được chọn

“T”, Align Top,” Sắp thẳng hàng trên đỉnh các đối tượng được chọn

“X”, Eraser,” Xóa bỏ Như Ctrl+X

“Y”, &Polygon,” Mở vẽ hình đa giác trong tập hợp – Polygon

“Z”, Zoom One-Shot,” Như F2

Note: Đối tượng mà ta chọn trước sẽ căn chỉnh theo đối tượng được chọn sau cùng.

Ctrl + I: Import một đối tượng ở ngoài vào file (VD: file corel khác, file AI, PSD, file ảnh thông thường…)

Ctrl + C/Ctrl + V: Copy/Paste các đối tượng (Có thể copy từ file này qua file khác)

Ctrl + Z: Quay lại thao tác trước.

Ctrl + Shift + Z: Thực hiện lại thao tác vừa hủy

Space Bar: Chuyển giữa công cụ Move và công cụ đang dùng (VD: Đang dùng Rectangle để vẽ hình vuông, nhấn phím cách để chuyển qua Move, nhấn cách lần nữa để chuyển lại Rectangle)

Tổ hợp phím Ctrl + Shift+…:

“Ctrl+Shift+A”, Sao chép thuộc tính từ đối tượng khác đến đối tượng được chọn

“Ctrl+Shift+D”, Drop Cap,”Text Editing”, Thêm hoặc bỏ tạo chữ hoa lớn đoạn văn bản

“Ctrl+Shift+Q”, Convert Outline To Obj&ect,” Biến đổi đường khung thành đối tượng

“Ctrl+Shift+T”, E&dit Text…,” Mở hộp thoại soạn thảo văn bản

“Ctrl+Shift+W”,Font Weight List,”Text Editing”, Danh sách phông sẳn có

“Ctrl+Shift+Z”, R&edo %s,” Đảo ngược lần cuối hủy thao tác

Tổ hợp phím Ctrl+ …:

“Ctrl+A”, Select all objects,” Chọn tất cả các đối tượng

“Ctrl+C”, &Copy,” Sao chép vào bộ nhớ

“Ctrl+D”, &Duplicate,” Nhân bản đối tượng thêm lần nữa

“Ctrl+E”, &Export…,” Xuất khẩu bản vẽ ra định dạng khác

“Ctrl+E”, Center,”Text Editing”, Gióng hàng văn bản vào giữa

“Ctrl+G”, &Group,” Nhóm lại các đối tượng được chọn

“Ctrl+I”, &Import…,” Nhập khẩu đối tượng hoặc văn bản

“Ctrl+I”, Italic,”Text Editing”, Thay đổi văn bản kiểu nghiêng

“Ctrl+J”, &Options…,” Mở cửa sổ tùy chọn – Option CorelDRAW

“Ctrl+J”, Full,”Text Editing”, Gióng đều 2 bên văn bản

“Ctrl+K”, &Break Apart,”Tách rời (phân rã) đối tượng đang chọn

“Ctrl+L”, &Combine,” Kêt hợp những đối tượng đang chọn

“Ctrl+L”, Left,”Text Editing”, Gióng hàng trái

“Ctrl+N”, &New,” Tạo bản vẽ mới

“Ctrl+M”, Chuyển chế độ thêm và bỏ Bullet cho văn bản

“Ctrl+O”, &Open…,” Mở bản vẽ đã có

“Ctrl+P”, &Print…,” In bản vẽ

“Ctrl+Q”, Con&vert To Curves,” Chuyển đối tượng thành đường cong

“Ctrl+R”, &Repeat %s,” Lặp lại thao tác sau cùng

“Ctrl+R”, Right,”Text Editing”, Gióng hàng văn bản về phải

“Ctrl+S”, &Save…,” Lưu trữ nhanh

“Ctrl+T”, &Format Text…,” Mở cửa sổ định dạng thuộc tính văn bản

“Ctrl+U”, &Ungroup,” Rã các đối tượng được chọn

“Ctrl+U”, Underline,”Text Editing”, Kiểu văn bản gạch dưới

“Ctrl+V”, &Paste,” Dán nội dung sao chép vào bản vẽ

“Ctrl+Y”, Chuyển đổi chế độ bắt dính đối tượng vào lưới

“Ctrl+W”,Refresh &Window,” Làm mới cửa sổ bản vẽ

“Ctrl+X”, Cu&t,” Cắt chọn lọc trong Shape Tool

“Ctrl+Z”, &Undo Move,” Phục hồi thao tác trước đó, hủy bỏ thao tác vừa làm

Tổ hợp phím Alt+…:

“Alt+Backspace”, &Undo Move,”Giống như Ctrl+Z

“Alt+Enter”, Hiển thị đặc tính đối tượng được chọn

“Alt+F3″, &Lens,” Mở cửa sổ thấu kính

“Alt+F4″, E&xit,” Ra khỏi CorelDRAW và nhắc lưu bản vẽ

“Alt+F7″, &Position,” Mở cửa sổ Position trong Tranformation

“Alt+F8″, &Rotate,” Mở cửa sổ xoay Rotation trong Tranformation

“Alt+F9″, &Scale,” Mở cửa sổ Scale – Mirror trong Tranformation

“Alt+F10″, S&ize,” Mở cửa sổ kích thước Size trong Transformation

“Alt+F12”, Canh văn bản theo đường gốc

Tổ hợp phím Shift+…:

“Shift+F1″, &What’s This?,” Giúp đở, Cái gì?

“Shift+F2″, Zoom To &Selection,” Phóng to đối tượng chọn

“Shift+F4″, Zoom To &Page ,” Hiển thị toàn bộ trang in được

“Shift+F9”, Chuyển đổi 2 chế độ xem hình ảnh sử dụng sau cùng

“Shift+F11″, Color,” Mở hộp thoại màu áp đối tượng – Uniform Fill

“Shift+F12″, Color,” Mở hộp thọai màu phác thảo – Outline Color

“Shift+PgDn”, To &Back,” Đặt đối tượng chọn xuống lớp cuối cùng

“Shift+PgUp”, To &Front,” Đặt đối tượng chọn lên lớp trên hết

“Shift+Insert”, &Paste,” Dán nội dung sao chép chọn lọc vào văn bản

“Shift+Delete”, Cu&t,” Xóa chọn lọc đối tượng

Một số phím tắt khác:

“Delete”, Delete,” Xóa đối tượng được chọn, Xóa ký tự bên phải văn bản

“PgDn”, Next Page,” Lui về trang tiếp theo và thêm trang

“PgUp”, Previous Page,” Tới trang trước và thêm trang mới

Linear,””Alt+F2″, Kích thước trong Dimensions chưa tìm hiểu

Mesh Fill,””M”, Làm đầy một đối tượng chưa tìm hiểu

Ngoài ra, Corel Draw cho phép người dùng có thể tạo phím tắt theo y muốn mà, bạn có thể đặt tất cả các công cụ có trong Corel thành phím tắt = cách nhấn phím Ctrl- J –> Cutumization –> Command –> Shortcut key: Tại đây bạn chọn công cụ muốn đặt phím tắt,và gõ ký tự cần đặt cho công cụ đó vào hộp New Shortcut key sau đó nhấn Assign. Nếu muốn quay về các phím tắt Default thì bạn nhấn Reset all có một số công cụ không được liệt kê trong List,đó là các công cụ đặc biệt như: Combine, Trim, Weld…thi lam nhu sau nhe. bạn làm cho các công cụ đó xuất hiện trên thanh Properties, bây giờ bạn muốn công cụ nào được thêm vào List như bước 1 thì chọn công cụ đó trên Properties. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về các công cụ hay các thủ thuật hay được sử dụng trong Coreldraw tại mục tài liệu Corel draw.

Công cụ vẽ hình cơ bản trong CorelDRAW 

Thanh công cụ trong CorelDRAW

 

Nhóm Công Cụ Vẽ Đường

Công Cụ Freehand Tool

Công cụ Freehand Tool cho phép chúng ta vẽ các đối tượng như: Vẽ đường cong tự do dạng bút chì; Hay vẽ các đoạn thẳng; Hay vẽ các đoạn gấp khúc. Công cụ có vị trí số 1 trong hộp công cụ số 5 trên thanh công cụ. Phím tắt F5.

 + Cách vẽ nét tự do: Chọn công cụ FreeHand Tool trên hộp công cụ.

Nhấp chuột lên vùng vẽ tại điểm bắt đầu đồng thời nhấn giữ chuột trái drag chuột qua các điểm mà đường cong đi qua.

+ Cách vẽ đoạn thẳng: Chọn công cụ FreeHand Tool trên hộp công cụ.

Nhấp chuột lên vùng vẽ tại điểm bắt đầu.

Nhấp chuột chọn điểm tiếp theo.

+ Cách vẽ đoạn thẳng:Thực hiện vẽ giống như vẽ đoạn thẳng, nhưng tại điểm tiếp theo nhấp đúp chuột trái hoặc nhấp chuột trái 2 lần.

Chú ý:

Để vẽ thẳng đứng hoặc thẳng ngang ngang trong lúc vẽ nhấn giữ phím Ctrl.

Công Cụ Bezier

Công cụ Bezier cho phép chúng ta vẽ các đối tượng như: Vẽ đường cong Bezier; Hay vẽ các đoạn thẳng; Hay vẽ các đoạn gấp khúc; Hay vẽ đa tuyến khép kín; Công cụ có vị trí số 2 trong hộp công cụ số 5.

+ Cách vẽ đường cong Bezier: Chọn công cụ Bezier trên thanh công cụ.

Nhấp chuột chọn điểm bắt đầu trên vùng vẽ.

Nhấp chuột chọn điểm tiếp theo đồng thời nhấn giữ chuột trái trượt con chuột để điều khiển đường cong.

+ Cách vẽ đoạn thẳng Chọn công cụ Bezier trên thanh công cụ:

Nhấp chuột chọn điểm bắt đầu.

Nhấp chuột chọn điểm tiếp theo.

Gõ Enter để kết thúc.

+ Cách vẽ đoạn gấp khúc: Chọn công cụ Bezier trên thanh công cụ.

Nhấp chuột chọn điểm bắt đầu.

Nhấp chuột chọn điểm tiếp theo.

Nhấp chuột chọn điểm tiếp theo.

Gõ Enter để kết thúc.

+ Cách vẽ đa tuyến: Chọn công cụ Bezier trên thanh công cụ.

Nhấp chuột chọn điểm bắt đầu.

Nhấp chuột chọn điểm tiếp theo.

Nhấp chuột chọn điểm tiếp theo.

Nhấp chuột chọn đúng toạ độ điểm ban đầu (chấm vuông tại điểm ban đầu).

Ví dụ: Dùng công cụ Bezier kết hợp chức năng bắt điểm vẽ chữ.

+ Cách vẽ Mũi tên: Vẽ đoạn thẳng bằng công cụ Freehand Tool hay Bezier Tool.

Chọn lại kiểu trên thanh đặc tính.

Công Cụ Artistic Media

Cho phép chúng ta vẽ các mẫu hình đã tạo sẵn trong thư viện của Corel. Như các bút vẽ, cọ vẽ, các loại mẫu cỏ cây, hoa lá. Công cụ có vị trí số 3 trong hộp công cụ số 5 trên thanh công cụ.

+ Cách thực hiện vẽ đối tượng:

Chọn công cụ Artistic Media trên hộp công cụ.

Chọn lại một loại cọ vẽ trên thanh đặc tính.

Chọn lại các đặc tính bên cạnh trên thanh đặc tính.

Thực hiện drag chuột vẽ đối tượng

Tô Màu Nhanh Cho Đối Tượng Kín Bằng Thanh Màu

Thanh màu nằm ở bên phải màn hình thiết kế. Thanh màu chứa các màu đã phối sẵn dùng để tô màu nhanh cho đối tượng.

+ Mở tắt thanh màu

Nhấp chuột chọn Menu Window, chọn Color Palettes, chọn Default RGB Palette hoặc Default CMYK

Tô màu nền – Fill và đường viền – Outline

Nhấp chuột phải lên một ô màu trên thanh màu là tô màu viền cho đối tượng.

Thôi tô màu nền và bỏ chế độ đường viền:

Nhấp chuột trái lên ô No Fill trên thanh màu là thôi tô màu nền cho đối tượng.

Nhấp chuột phải lên ô No Fill trên thanh màu là bỏ đường viền cho đối tượng.

Công Cụ Rectangle Tool

Công cụ Rectangle tool cho phép chúng ta Vẽ hình chữ nhật;hay vẽ hình vuông. Công cụ có vị trí số 1 trong hộp công cụ số 7 trên thanh công cụ. Phím tắt của công cụ là F6.

+ Cách thực hiện vẽ hình chữ nhật

Chọn công cụ Rectangle trên thanh công cụ.

Nhấp chuột lên vùng vẽ chọn điểm đầu tiên đồng thời drag chuột sang góc đối diện.

Nhập lại kích thước đối tượng trên thanh đặc tính. Nếu như trong lúc vẽ chúng ta dùng chức năng truy bắt điểm đối tượng thì không cần nhập lại kích thước mà lúc vẽ ta đã xác định kích thước.

 

+ Cách thực hiện vẽ hình chữ nhật hay hình vuông từ tâm: Thực hiện vẽ tương tự như vẽ hình chữ nhật hay vẽ hình vuông nhưng trong lúc vẽ nhấn giữ thêm phím Shift

Công Cụ Ellipse Tool

Công cụ Ellipse Tool cho phép chúng ta vẽ: Vẽ hình Ellipse; Hay vẽ hình tròn – Circle; Hay vẽ hình bánh – Pie; Hay vẽ cung tròn – Arc; Công cụ có vị trí số 1 trong hộp công cụ 8. Phím tắt F7.

+ Cách thực hiện vẽ hình Ellipse:

Chọn công cụ Ellipse Tool trên hộp công cụ.
Chọn chức năng Ellipse trên thanh đặc tính.

Nhấp chuột lên vùng vẽ chọn điển đầu tiên đồng thời drag chuột sang góc đối diện.

Nhập lại kích thước đối tượng trên thanh đặc tính. Nếu như trong lúc vẽ chúng ta dùng chức năng truy bắt điểm đối tượng thì không cần nhập lại kích thước mà trong lúc vẽ ta đã xác định được kích thước.

+ Cách thực hiện vẽ hình Tròn:

Thực hiện tương tự như vẽ hình Ellipse nhưng trong lúc vẽ nhấn giữ thêm phím Ctrl.

 

+ Cách thực hiện vẽ hình Pie

Chọn công cụ Ellipse Tool trên hộp công cụ.

– Chọn Pie trên thanh đặc tính.

– Nhập lại số đo cung trên thanh đặc tính. Mặc định 270 độ.

– Thực hiện vẽ như hình Ellipse.

+ Cách thực hiện vẽ cung tròn:

– Chọn công cụ Ellipse Tool trên hộp công cụ.

– Chọn Arc trên thanh đặc tính.

– Nhập lại số đo cung trên thanh đặc tính. Mặc định 270 độ.

– Thực hiện vẽ như hình Ellipse.

+ Cách thực hiện vẽ hình xuất phát từ tâm:

Thực hiện vẽ tương tự như các hình nhưng trong lúc vẽ nhấn giữ thêm phím Shift.

Gửi phản hồi